Samfälligheten

Samfälligheten

För att kunna sköta och administrera gemensamma vägar, garage, parkeringsplatser, grönområden och den stora föreningsbyggnaden nere vid vändplanen, har de fyra bostadsrättsföreningarna bildat Liggmilans Samfällighetsförening.


Samfälligheten har en egen styrelse som utses av sina medlemmar, styrelserna i de fyra bostadsrättsföreningarna Älvsjöbadet 1-4. Samfälligheten har också en egen budget med inkomster från uthyrning av bilparkeringsplatser i garage och på mark.