Information

Information om föreningen

Bostadsrättsföreningen Älvsjöbadet nr 1 är en ekonomisk förening, som äger och förvaltar: 3 st. flerbostadshus med tillsammans 49 st. bostadslägenheter. 1 st. Förskola ”Dagis” i delvis separat byggnad och delvis integrerad i 2 av bostadshusen.

1 st gårdshus. Tillhörande markområde med planteringar och markutrustningar.


Fastighetens beteckning är: Liggmilan nr. 1 och omfattar adresserna Lillhagsvägen 30 - 36. Fastigheten exploaterades och byggdes år 1990 – 1991 av JM Byggnads- och fastighets AB

Föreningens adress är:

Brf. Älvsjöbadet nr. 1

Lillhagsvägen 36

12471 Bandhagen


Föreningens kontaktperson är ordförande:


Anette Olenmark

Lillhagsvägen 30

124 71 Bandhagen

e-post: styrelsen@avlsjobadet1.se