Hem

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄLVSJÖBADET 1

Välkommen till bostadsrättföreningen Älvsjöbadet 1. Tillsammans äger och förvaltar vi


  • Tre flerbostadshus med tillsammans 49st bostadslägenheter.
  • En förskola i delvis separat byggnad och delvis integrerad i två av bostadshusen.
  • Ett gårdshus med gemensamhetslokal, cykel- och barnvagnsrum
  • Tillhörande markområde med planteringar och markutrustning


Välkommen till oss på Älvsjöbadet 1!


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen