Teknik

Teknik

Bygg


Grund

Bostadshusen är grundlagda på betongpålar.


Stomme

Stommen är utförd av armerad betong, vissa pelare är utförda i stål.


Stomkompl.

Ytterväggar är utförda, som icke bärande isolerad träkonstruktion, med slammad murad fasadsten, som beklädnad.

Fönster är utförda av industriellt målade träprofiler, öppningsbara bågar med 2-glas isolerglas + 1-glas. Vid balkonger är fönstren fasta, ej öppningsbara, med 3-glas isolerglas.


Rumskompl.

Icke bärande innerväggar är utförda av regelverk med gipsskivor som beklädnad.


VVS


Värmekälla

Våra fastigheter är anslutna till fjärrvärmesystemet


Uppvärmning

Alla bostäder och lokaler, som skall värmas, är försedda med varmvattenradiatorer och termostatventiler.


Tappvatten

Alla ursprungliga blandare är av typen engreppsblandare.


Ventilation

Alla bostäder och lokaler är försedda med mekanisk ventilation.Varje bostad har en egen frånluftsfläkt, som styrs via fläktkåpan i köket. Utsugningsställen är kök, badrum, wc-duschrum och klädkammare. Tilluft sker via ventiler genom ytterväggar.


Köksfläkt

Vid byte av köksfläkt måste fläkten vara av typen utan motor. Fläktar med motorer försämrar luftflödet i övriga lägenheter.


Lägenhetsvärme

För att förbättra komforten och spara energi har vi injusterat värmesystemet i fastigheterna. Det innebär rent praktiskt att vi fördelar värmen rättvist så att alla lägenheter får rekommenderade 20-21 grader. Utmärkande för ett injusterat värmesystem är bland annat att temperaturskillnaden mellan värmeelementets övre och nedre del ökar. Känns elementet kallt nedtill är det inte ett tecken på att det är fel på värmen utan ett gott tecken på att värmesystemet fungerar som det ska.


Hur fungerar en termostatventil?

Belysning, hushållsapparater, sol och människor ger ett värmetillskott i lägenheten som man bör ta vara på. Därför har vi installerat termostatventiler på alla värmeelement. När temperaturen i ett rum stiger över 21 grader minskar termostatventilen automatiskt värmen från elementet. Elementet kan till och med bli helt kallt om värmetillskottet är mycket stort. På motsvarande sätt höjs värmen om rumstemperaturen sjunker under 21 grader.


Du kan själv, med hjälp av termostatventilen, sänka värmen i till exempel ett sovrum eller rum som inte används. Tänk då på att stänga, dörren/dörrarna till rummet, annars kan det bli svårt att få en lägre rumstemperatur. Steget mellan varje markering på termostatventilen motsvarar ungefär 1 grad rumstemperatur.


Luftcirkulationen

För att värmesystemet ska fungera är det viktigt att du underlättar luftcirkulationen kring termostatventilen. Möbler, gardiner och andra föremål som placeras framför värmeelementen kan orsaka att rumstemperaturen blir för låg. Kontrollera därför först luftcirkulationen så att termostatventilen verkligen kan fungera innan du ringer och meddelar om fel på värmen.


El


Starkström

All elektricitet till föreningen är ansluten till ett och samma avtal via Fortum. Lägenheterna kan inte förhandla eller slutna egna elavtal.


I bostadsrättsföreningen tillämpas ”enhetsmätning” av elförbrukningen, vilket innebär att det för varje lägenhet finns en elmätare som fjärravläses. Medlemmarna kan läsa av sin egen förbrukning via en hemsida på Internet med en personlig kod.

Elförbrukningen och andra rörliga kostnader debiteras varje lägenhet medan vissa fasta kostnader, så som nätavgift och årsavgift, betalas av föreningen. Elräkningen kommer samtidigt med avierna för årsavgifterna, som aviseras månadsvis varje kvartal.


Solceller

Fastigheterna har nyinstallerade solceller på taken för elförsörjning av gemensamma utrymmen: hissar, tvättstugor, belysning, vindar et.c. levererade och installerade av EcoKraft.


Hissar

Våra hissar är mycket driftsäkra och är av typen hydraul- lindrivna av fabr. KONE


Tele och Internet

Alla bostäder är anslutna till Ownit för internet, hastighet upp till 1000 mb/s och Canal Digita bas-utbud för tv, kostnadsfritt.

Flera tv-kaneler samt telefon mot avgift.