Lek och grillplatsen

Lek och grillplatsen

Bakom hus 32 finns det en stor grill komplett med bänkar och bord som var enskild medlem kan utnyttja när lusten att grilla faller på.

Det finns även ett fotbollsmål samt en gräsplätt där barn, eller vuxna kan leka och förbättra sina kunskaper inom fotbollens ädla konst.


Platsen går inte att boka. Vi försöker samsas och komma överens om flera grupper vill komma åt grillen samtidigt.


Glöm inte att ta med skräpet efter er. Håll gärna det rent så blir det trevligare för alla medlemmar!