Trivselregler

Trivselregler

Det ska vara trivsamt att bo. Trivselregler (tidigare kallat ordningsregler) är till för medlemmarnas gemensamma trevnad och grundas på stämmobeslut den 23 maj 1996. Dessa reviderades av stämman den 26 maj 2004.


Alla medlemmar är skyldiga att följa reglerna. Samtliga medlemmar skall verka för att sparsamhet och försiktighet iakttas med gemensamma medel och anläggningar.


Balkonglådor

Allmänt förbud mot att hänga balkonglådor på utsidan av balkongräcket.


Husdjur

Husdjur får inte vistas lösa, rastas på gemensamma ytor eller vistas på våra lekplatser. Ägaren är ansvarig för att djuren inte för oljud eller förorenar inom föreningens område.


Träfflokalen (Lillhagsvägen 28)

Träfflokalen, "lilla lokalen", ska kunna utnyttjas kollektivt av föreningens medlemmar, och kunna abonneras för enskilt bruk.


Regler för träfflokalen:


 • Efter kl. 22:00 skall det vara tyst UTANFÖR lokalen:
  • Tänk på att hälften av föreningens medlemmar har sina lägenheter mot gården.
  • Samtal, skratt och skrik hörs väldigt bra!
  • Stäng dörren och fönstren om ni spelar musik på högvolym.
 • Håll rent utanför lokalen. Cigarettfimpar kastas i det svarta "fimpröret" utanför ytterdörren:
  • Den som lånar lokalen ansvarar för att gästerna följer reglerna.
  • Instruktioner för diskmaskin, micro, spis, kyl och frys finns i pentryt.
  • Kostnader för att reparera eventuella skador på golv/väggar/tak, inredning, fönster, köksutrustning etc. skall den som lånar lokalen ersätta.
  • Lokalen kostar 500 kr hyra. Depositionsavgiften är  500 kr.
  • Depositionsavgiften återlämnas när städningen är godkänd, följ städinstruktionerna som finns i lokalen.
 • Nyckeln återlämnas till lokalansvarige efter överenskommelse.


Parkering

Trafik med motorfordon på gården är förbjuden mellan kl 22.00-08.00. Fordon vars totalvikt överskrider 3,5 ton får ej införas innanför bommen. Parkering på gården och i vändplan är förbjuden. Efter i- och urlastning skall fordonet flyttas till lämplig parkeringsplats. Bilvård är ej tillåten på gården.


Sopor

Sopor stående i trapphus är en sanitär olägenhet och får inte förvara där ens tillfälligt. Det är inte tillåtet att kasta någon form av elektroniska eller elektriska produkter i sopnedkast. I föreningen tillämpas källsortering. Grovsopor hänvisas till kommunens miljöstationer


Parabolantenn, utomhusantenn m.m.

Om medlemmen vill sätta upp utomhusantenner, parabolantenner, markiser, skyltar eller dylikt utanfår lägenhetens väggar skall det innan uppsättning skriftligen godkännas av styrelsen med ett avtal där lägenhetsinnehavaren/arna med underskrifter accepterar villkoren. Parabolantenner (eller liknande) får endast installeras på balkongen och där samtliga delar är innanför balkongräcket. Under inga omständigheter får man fästa anordningarna på husens fasader, tak, fönster, golv eller väggar.


Tvättstugan

Om du ej utnyttjar din bokade tid inom en timme från tvättidens start får någon annan utnyttja tvättiden. Tvättvagnar och andra tillbehör tillhör tvättstugan och får ej lämna denna.

Eventuella maskinfel eller andra skador anmäls till portombud eller styrelsen.


Innan tvättidens slut:


 • rengör tvättstugan
 • rengör filtret i torktumlare och torkskåp
 • se till att samtliga fönster är stängda och låsta
 • flytta bokningscylindern till parkeringshålen på bokningstavlan.
 • kom överens med den som har nästa tvättid om tvätt kan vara kvar i torkskåp eller torktumlare


Överlåtelse – uthyrning

Vid överlåtelse och uthyrning av lägenhet skall standardformulär användas. Blanketter erhålls via förvaltaren. Dessa skall vara underskrivna av båda parter samt av styrelseledamöter. önskemålet tas upp på nästkommande styrelsemöte för beslut. Efter styrelsens beslut träder överlåtelsen/uthyrningen i kraft.


Inköp för föreningens räkning får endast ske efter godkännande av styrelsen.


Hänsyn

Boende inom föreningen och deras gäster skall iakttaga hänsyn mellan klockan 22:00-08:00, d.v.s. inte smälla i dörrar, spela hög musik. Undvik att bada samt att utnyttja egen tvätt- och diskmaskin efter klockan 22:00. Det samma gäller spikning, borrning i vägg, tak och golv.


Felanmälan

Kontakta styrelsen eller portombud, se anslag i porten.


Grillning

Grillning på balkong eller innergård är ej tillåtet . All grillning utomhus hänvisas till föreningens grillplats.